Összefoglaló

Oldal - július 4, 2018
A bécsi Természettudományi és Élettudományi Egyetem (BOKU) Biztonsági és Kockázati Tudományok Intézetének „Independent evaluation of nuclear power plant project safety – Looking at examples in Hungary and Finland” című, a Greenpeace közép- és kelet-európai irodájának felkérésére készített elemzésének magyar nyelvű összefoglalója.

Az eredeti, teljes tanulmány angol nyelven itt olvasható.

Az atomerőművek építésére vonatkozó döntés ritkán alapul társadalmi konszenzuson. Míg az atomenergia polgári felhasználásának pártolói az alacsony szén-dioxid-kibocsátással kecsegtető energiatermelés lehetőségére esküsznek, az ellenzők az atomerőművek üzemelése során termelt nagy aktivitású radioaktív hulladékok hatalmas mennyiségére mutatnak rá, és arra figyelmeztetnek, hogy sosem zárható ki teljesen a radioaktív anyagok egy részének vagy egészének kibocsátásával járó katasztrofális baleset bekövetkezése. Ezért a nukleáris energia használatáról vagy mellőzéséről kormányzati szinten kell döntést hozni.

Míg ezt az általános döntést igen magas szinten hozzák, a konkrét atomerőmű megépíthetőségéről általában egy független, szakértői kormányhivatal, a szabályozó hatóság  dönt. A múltban az atomerőművi projektekről szóló ilyen döntések többnyire az ún. DAD-elv (decide-announce-defend: döntés-bejelentés-megvédés) alapján születtek. Azonban manapság érdemes az érdekelt feleket, például magánszemélyeket vagy szervezeteket – akik bizonyítani tudják, hogy érintettek lehetnek – bevonni a döntéshozatali folyamatba.

Jelen elemzéshez olyan módszertant dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi, hogy az érintettek (de nem a szabályozó hatóság, vagy az atomerőművet gyártó vagy építtető vállalatok) megállapítást tehessenek egy atomerőmű-projekt biztonságát illetően. Az elemzés az atomerőmű tervére és annak szabályozói infrastruktúrájára, azaz a szabályozó hatóságra és az annak eljárásait rögzítő jogszabályokra fókuszál. Előbbire összesen 67, utóbbira 15 követelményt határoztunk meg. Mindegyik követelmény mentén két szempontot vizsgáltuk:

  • átláthatóság – azaz hogy „a követelményre vonatkozó információ nyilvánosan elérhető-e” illetve „a követelményre vonatkozó információ lényegi üzenete korlátozott erőforrásokkal is feldolgozható”, illetve

  • a követelmény műszaki tartalma teljesül-e.

A módszertant ezután két atomerőművi projektre, a magyarországi Paks II.-re és a finn Hanhikivire, valamint azok szabályozói infrastruktúrájára alkalmaztuk. Mindkét projektben VVER-1200 atomerőmű-modellt terveznek megépíteni, és az építkezések jelenleg hasonló fázisban tartanak. Míg Finnországban az építkezési engedélyezés már megkezdődött, Magyarországon ez 2018 második felében várható. A végleges tervek azonban egyik esetben sem érhetőek el nyilvánosan, mivel az engedélyezési folyamatok zajlanak. Ezért a hatóságok atomerőmű-modellekkel szemben támasztott követelményeit vizsgáltuk mind a finn Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK), mind a magyar Országos Atomenergia Hivatal (OAH) esetében.

Üzemeltetési engedély elvileg csak akkor lenne kiadható, ha a modell megfelel a szabályozó hatóság követelményeinek. Mindazonáltal a tapasztalat azt mutatja, hogy a kérdés, miszerint „egy adott biztonsági rendszer eleget tesz-e a követelményeknek”, vita tárgyát képezi. Ezért a modellre vonatkozó információkat amint lehet, nyilvánosságra kell hozni, ezt követően pedig a jelen elemzést meg lehet ismételni a hatóságnak benyújtott terveken.

Az elemzés számos kérdést felvet. Az OAH-t például törvény kötelezi, hogy szigorú időkereten belül válaszoljon az engedélyt kérő beadványára: a 2004. évi CXL. törvény írja elő a különböző hatósági eljárásokra vonatkozó időkereteket a szabályozó hatóság számára. A szabályozó hatóságra vonatkozó hasonló korlátozások ritkán fordulnak elő más országokban. Nem belátható, hogy milyen következményei lehetnek az ilyen időbeli korlátozásoknak – vannak olyan esetek, ahol az előre nem látott, biztonsági relevanciájú kérdések megoldása évekig is eltartott. Hogy egy ilyen helyzet hogyan kezelhető időkorlátozásokkal, az egyelőre nem világos. A döntéshozatalra vonatkozó, jogszabályban előírt időkeretek ugyanis indokolatlan nyomást gyakorolhatnak a szabályozó hatóságra, ami veszélyeztetheti a biztonsági követelményeknek való megfelelést. A STUK-ot, a finn szabályozó hatóságot nem kötik ilyen korlátozások.

Ugyancsak kérdéseket vetnek fel az OAH munkaerő-állományáról közzétett információk. Míg az állomány teljes létszámát közzéteszik, a különböző osztályokra és részlegekre vonatkozó  információk hiányoznak. (A STUK esetében ezek elérhetőek.) Így nem lehet tudni, hogy hány felügyelő felelős Paks II. engedélyezéséért.

A reaktortervek jellemzőit illetően ugyancsak felmerül egy kérdés, amely mindkét projektet érinti. A végső terveket mindkét országban csak azt követően hozzák nyilvánosságra (ha egyáltalán), hogy a szabályozó hatóság kiadta az engedélyt. Ez lehetetlenné teszi a tervek független vizsgálatát. Az ebben a tanulmányban elvégzett ellenőrzés, mely az új reaktorokra vonatkozó nemzeti követelményeket veti össze a nemzetközi szabványokkal, mindezt nem helyettesítheti teljes mértékben. Vizsgálatunk mindenesetre azt megmutatta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a reaktormodellekre vonatkozó csaknem összes vizsgált követelménye megtalálható mindkét ország szabályozásában.

Azonban a repülőgépek becsapódását tárgyaló magyar előírás nem definiálja elég pontosan a repülőgép méretét. A finn szabályozás (és a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének, a WENRA-nak az új reaktorokra vonatkozó álláspontja) ezzel szemben egyértelműen meghatározza, hogy a tervezés során egy kereskedelmi repülőgép szándékos becsapódását kell figyelembe venni.

További probléma Magyarországon, hogy az OAH nem hozta nyilvánosságra a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokhoz tartozó összes irányelvet, a 118/2011. Kormányrendelet és egyéb további, 2005 és 2011 közötti kormányrendeletek előírásainak ellenére.

A reaktortervek (illetve a reaktortervekre vonatkozó nemzeti követelményrendszer, hiszen a konkrét tervek egyelőre nem hozzáférhetőek) NAÜ-követelményeknek való megfelelését 67 kritérium mentén vizsgáltuk. Két esetben úgy találtuk, hogy a fontos információkat meglehetősen nehezen lehetett kinyerni az amúgy elérhető szövegből, míg öt esetben tartalmi hiányosságokat tapasztaltunk.

Megnehezítette a munkánkat, hogy nem található tartalomjegyzék a biztonsági szabályok gyűjteményéhez (legalábbis az angol nyelvű verzióban). Az információk rendszerezettsége nagyban megkönnyítette volna a követelmények elemzését. Mindez befolyásolta a követelmények hozzáférhetőségére vonatkozó transzparenciakritérium értékelését. Az alábbi elemzés ezt azonban nem tartalmazza. Mindazonáltal pozitívumként kell megemlíteni, hogy minden dokumentum elérhető volt angol nyelven.

A tartalmi kérdéseket illetően kiemelendő a biztonsági rendszerek megoszthatóságának kérdése. A magyar Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 3a kötete (Új atomerőművi blokkok tervezési követelményei) szerint „A biztonsági rendszerek csak a biztonság szempontjából indokolt esetben oszthatók meg a blokkok között.” (3a.3.5.1500.) A vonatkozó NAÜ-követelmény szerint a biztonsági rendszerek semmilyen esetben nem oszthatóak meg. Össze lehetnek kapcsolva, hogy a reaktorok rendszerei segíthessék egymást, de az erőmű minden reaktorának saját biztonsági rendszere kell legyen, mely önmagában tudja kezelni az összes biztonsági szempontból fontos eseményt.

Kategóriák