Kapal Motor Greenpeace menghadang dua kapal yang melakukan bongkar muat paus di tengah laut. kegiatan bongkar muat dan pembunuhan terhadap ikan paus adalah sesuatu yang dapat merusak ekosistem alam.

Foto | 22 Januari, 2008

Kapal Motor Greenpeace menghadang dua kapal yang melakukan bongkar muat paus di tengah laut. kegiatan bongkar muat dan pembunuhan terhadap ikan paus adalah sesuatu yang dapat merusak ekosistem alam.