"Mahai Mamuna" Tarian Perang di pantai Jayapura. Tarian ini berasal dari desa Yapen di kepulauan Serui. Tarian ini adalah suatu simbol peperangan antara suku Menawi dan Ambai.

Foto | 7 Oktober, 2008

"Mahai Mamuna" Tarian Perang di pantai Jayapura. Tarian ini berasal dari desa Yapen di kepulauan Serui. Tarian ini adalah suatu simbol peperangan antara suku Menawi dan Ambai.

Kategori