דו"חות שנתיים

דף - 17 יוני, 2010

מכיוון ששקיפות היא אחת מערכי היסוד של גרינפיס, אנחנו מבקשים לחלוק בזאת את הדו"חות הכספיים שלנו עם כל התומכים, התורמים, בעלי העניין שלנו וכל מי שמוצא לנכון.

הדו"ח הכספי הוכן בהתאם לעקרונות הדיווח הפיננסיים המקובלים, כפי שנקבעו על ידי האיחוד האירופי (ראו את הערת הרו"ח).

עלי לציין כי כל הכנסה שדווחה תחת הכותרת של הכנסה מגיוס משאבים, מייצגת תרומה בהוראת קבע או תרומה חד-פעמית מתומכים פרטיים. שוב, כאחד מערכי היסוד של הארגון שלנו, איננו מקבלים תרומות מחברות עסקיות, ממשלות, או ארגונים ממשלתיים. עקרון זה מאפשר לנו להיות עצמאיים ולהשמיע את קולנו בכל זמן ומקום בהם המטרות שלנו דורשות זאת מאיתנו. כמו כן, אנחנו ממשיכים לקבוע וליישם את אמות המידה הפיסקאליים והארגוניים הטובים ביותר על מנת לוודא שהשימוש במשאבים מוגבלים אלה שתרמתם, נעשה בצורה היעילה ביותר כדי שנגשים את מטרות הקמפיינים שלנו.

אנחנו תלויים רק בתרומות הגדלות והולכות של תומכינו במאמצינו לשנות את האזור והעולם למקום טוב יותר, לחיות בו בשלום - לא רק עבורנו, אלא גם עבור הדורות הבאים.

לצפייה בדו"ח 2009

לצפייה בדו"ח 2010

לצפייה בדו"ח 2011

לצפייה בדו"ח 2012

לצפייה בדו״ח 2013

לצפייה בדו״ח 2014-2015

לצפייה בדו״ח 2016

נושאים
תגיות