גרינפיס בישראל

דף - 20 פברואר, 2007
גרינפיס פועל בישראל משנת 1996, כחלק מגרינפיס ים-תיכון הכולל גם את לבנון וטורקיה. בישראל כיום ישנם למעלה מ-14,000 תומכי גרינפיס.

פעילי גרינפיס חוסמים בנמל חיפה את ה'אריבל' בדרכה לשפוך פסולת רעילה בים

בשנת 1995 הגיע הצוות הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (I PCC) להכרה כי כדור הארץ מתחמם. אם מדינות העולם תמשכנה לבסס את ייצור האנרגיה על שרפת דלקים אורגניים (פחם, גז ונפט) הגורמים לפליטת גזי חממה, טמפרטורת כדור-הארץ עתידה לעלות לטמפרטורה הגבוהה ביותר ב10,000- השנים האחרונות.

שינויי האקלים כבר החלו להביא לעליה ניכרת בשכיחות אסונות כגון בצורות קשות, שטפונות וסערות, המעמידים בסכנה תרבויות שלמות. עקב המסת קרחונים, יעלו פני הים, וזרמי האוקיאנוסים (להם חלק חשוב בקביעת אקלים כדה"א) עלולים להשתנות בצורה דרסטית. מערכות אקולוגיות רבות לא יוכלו להסתגל לשינויים ועמן ייעלמו מינים רבים. הצוות הבין-ממשלתי צופה גם פגיעה בבריאות המין האנושי, ואובדן חיים רבים כתוצאה מהתפשטות מחלות.

גרינפיס ים-תיכון החל את קמפיין האנרגיה בישראל בשנת 1998 כשהעלה למודעות הציבור שימוש וניצול יעיל של אנרגיה ממקורות מתחדשים כדי לעצור את שינויי האקלים. רוב האנרגיה בישראל מיוצרת כיום ע"י שריפת דלק ופחם. עד היום נכשלה הממשלה בניסוח או יישום תוכניות בקנה מידה גדול להצגת מקורות חלופיים כמו שמש או רוח, ומסתמכת על גז טבעי בלבד כמקור האנרגיה העיקרי בעתיד.

הועדה הבין-ממשלתית נושא שינויי אקלים, שנוסדה על מנת להעמיד לרשות הממשלות מחקרים וחוות דעת מדעיות בנושא שינויי אקלים, הצהירה כי נחוץ צמצום מיידי של 50-70% בשחרור CO2 על מנת לייצב את ריכוז ה- CO2 באטמוספירה. ישראל עשירה באור שמש. היא מובילה במחקר, פיתוח ושימוש באנרגיה סולארית לחימום מים ומערכות כוח סולאריות. הגיעה העת כי ישראל תוביל גם בשימוש באנרגיה סולארית ע"י יישום ייצור חשמל סולארי בקנה מידה גדול.

נושאים