חומות ירושלים מוחשכות, ולאחר מכן מוארות בירוק, לציון הצורך בחיסכון באנרגיה בכדי להיאבק בשינויי אקלים

תמונות | 20 דצמבר, 2007

חומות ירושלים מוחשכות, ולאחר מכן מוארות בירוק, לציון הצורך בחיסכון באנרגיה בכדי להיאבק בשינויי אקלים