פעילת גרינפיס בפעולת צניחה חופשית מארובת תחנת כח

תמונות | 2 אוקטובר, 1984

פעילת גרינפיס בפעולת צניחה חופשית מארובת תחנת כח