צילומי סרט של גרינפיס נגד התחנה הפחמית

תמונות | 29 אוגוסט, 2008

צילומי סרט של גרינפיס נגד התחנה הפחמית