דוב הקוטב הצפוני ההומלס יושב על מדרכה בצ'יינטאון וושינגטון, ארה"ב. הדוב היה חלק מפרזנטציה שהתפרסה ברחבי העיר, בקריאה למצוקה וסכנה של דובי הקוטב שמאבדים שטחים עצומים מאזורי המחיה שלהם בקרחונים עקב ההתחממות הגלובלית

תמונות | 13 נובמבר, 2008

דוב הקוטב הצפוני ההומלס יושב על מדרכה בצ'יינטאון וושינגטון, ארה"ב. הדוב היה חלק מפרזנטציה שהתפרסה ברחבי העיר, בקריאה למצוקה וסכנה של דובי הקוטב שמאבדים שטחים עצומים מאזורי המחיה שלהם בקרחונים עקב ההתחממות הגלובלית