מגישים את פעימת ההתנגדויות הראשונה לתחנה הפחמית מול משרד הוות"ל. 19.7.2009

תמונות | 19 יולי, 2009

מגישים את פעימת ההתנגדויות הראשונה לתחנה הפחמית מול משרד הוות"ל. 19.7.2009