שתי ספינות גרינפיס מקיפות אוניית ציד ענק הצדה לווייתנים

תמונות | 17 נובמבר, 2009

שתי ספינות גרינפיס מקיפות אוניית ציד ענק הצדה לווייתנים