שר האנרגיה של טורקיה, אילדיז, מבקר במשרדי גרינפיס באיסטנבול ודן בדו"ח האנרגיה של גרינפיס

תמונות | 4 דצמבר, 2009

שר האנרגיה של טורקיה, אילדיז, מבקר במשרדי גרינפיס באיסטנבול ודן בדו"ח האנרגיה של גרינפיס