כרטיס הטיסה בגודל מלא שעשו פעילי גרינפיס לראש ממשלת ישראל בקריאה אליו לנסוע לוועידת האקלים בקופנהגן

תמונות | 6 דצמבר, 2009

כרטיס הטיסה בגודל מלא שעשו פעילי גרינפיס לראש ממשלת ישראל בקריאה אליו לנסוע לוועידת האקלים בקופנהגן