אחרי כשלון קופנהגן- העולם באבל: בסין- גרינפיס הציב 100 צלבים כסימן לקורבנות האקלים הבאים

תמונות | 20 דצמבר, 2009

אחרי כשלון קופנהגן- העולם באבל: בסין- גרינפיס הציב 100 צלבים כסימן לקורבנות האקלים הבאים