שחרורם של ארבעת פעילי גרינפיס היום בקופנהגן, לאחר 20 יום בכלא הדני, ללא משפט

תמונות | 6 ינואר, 2010

שחרורם של ארבעת פעילי גרינפיס היום בקופנהגן, לאחר 20 יום בכלא הדני, ללא משפט