פעילי גרינפיס שולחים דגים מתים לד"ר מיקי הרן - מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, בתגובה להרג הדגים בקישון וזיהום הים המתמשך.

תמונות | 16 יולי, 2003

פעילי גרינפיס שולחים דגים מתים לד"ר מיקי הרן - מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, בתגובה להרג הדגים בקישון וזיהום הים המתמשך.