בתי הזיקוק בחיפה

תמונות | 18 אוגוסט, 2003

בתי הזיקוק בחיפה