חקלאים מבוליביה, עם תוצרתם הביתית

תמונות | 1 יוני, 2001

חקלאים מבוליביה, עם תוצרתם הביתית

נושאים