צינור עוקף קישון על גופותינו! באנר אנושי המורכב מבני נוער בחוגי סיירות

תמונות | 20 אוגוסט, 2003

צינור עוקף קישון על גופותינו! באנר אנושי המורכב מבני נוער בחוגי סיירות