צינור עוקף קישון על גופותינו! באנר אנושי המורכב מבני נוער בחוגי סיירות של החברה להגנת הטבע

תמונות | 20 אוגוסט, 2003

צינור עוקף קישון על גופותינו! באנר אנושי המורכב מבני נוער בחוגי סיירות של החברה להגנת הטבע