(רוברט ראובן, מנהל מחוז חיפה של המשרד לאיכות הסביבה, ידיעות חיפה,18.7.03)

תמונות | 18 יולי, 2003

(רוברט ראובן, מנהל מחוז חיפה של המשרד לאיכות הסביבה, ידיעות חיפה,18.7.03)

נושאים
תגיות