פעילי גרינפיס צובעים את ספינת הפחם "קייפ הרון" בכתובת "פחם הורג" מול חופי אשקלון במחאה על תוכנית להקמה תחנת כוח פחמית נוספף בעיר.

תמונות | 9 ספטמבר, 2008

פעילי גרינפיס צובעים את ספינת הפחם "קייפ הרון" בכתובת "פחם הורג" מול חופי אשקלון במחאה על תוכנית להקמה תחנת כוח פחמית נוספף בעיר.