דורוטי סטו, לוחמת צדק חברתי וממקימי גרינפיס. 1920-2010

תמונות | 2 אוגוסט, 2010

דורוטי סטו, לוחמת צדק חברתי וממקימי גרינפיס. 1920-2010