אנשי המשטרה מפנים פעילי גרינפיס

תמונות | 25 אוקטובר, 2007

אנשי המשטרה מפנים פעילי גרינפיס