הפעילים חוסמים את הכניסות למשרד התשתיות

תמונות | 25 אוקטובר, 2007

הפעילים חוסמים את הכניסות למשרד התשתיות