בתום המחאה, פעילי גרינפיס מפנים את תילי העפר של מיצג בית הקברות.

תמונות | 25 אוקטובר, 2007

בתום המחאה, פעילי גרינפיס מפנים את תילי העפר של מיצג בית הקברות.