תחנה שורפת פחם באשקלון

תמונות | 16 יולי, 2009

תחנה שורפת פחם באשקלון