שתי ספינות דייג גוררות בריכת נפט לאחר שהוא התלקח במפרץ מקסיקו.

תמונות | 17 אוגוסט, 2010

שתי ספינות דייג גוררות בריכת נפט לאחר שהוא התלקח במפרץ מקסיקו.