ספינת גרינפיס, ה- Rainbow Warrior, בפעולה נגד יבוא לא חוקי של עץ מיערות הגשם לספרד

תמונות | 13 יוני, 2003

ספינת גרינפיס, ה- Rainbow Warrior, בפעולה נגד יבוא לא חוקי של עץ מיערות הגשם לספרד

נושאים