פעילי גרינפיס מטפסים על ספינת הפחם בדרכה לארץ

תמונות | 8 יולי, 2010

פעילי גרינפיס מטפסים על ספינת הפחם בדרכה לארץ