דורשים מנהיגות סביבתית ברחבי העולם

גרינפיס פועל בכל רחבי העולם כדי לדרוש מהמנהיגי המעצמות הכלכליות להתעורר ולפעול להצלת כדור הארץ.