היום שאחרי" הוריקן "סנדי" בניו יורק"

תמונות | 16 ינואר, 2013

31 אוקטובר, הבתים ההרוסים שבאזור "בריזי" שבניו-יורק ארה"ב , בעקבות ההוריקן שפקד את האזור ביום שלפני .