דייגים "ארטיסנאלים" בסנגאל

תמונות | 16 ינואר, 2013

ב25 ליולי, דייג בלתי חוקי בסנגאל. הממשלה הסנגאלית לאחרונה ביטלה עשרות רשיונות דיג של דייגים שדגו בצורה בלתי חוקית והחמירה את החוק בנוגע לדיג.