שלט חוצות של גרינפיס

וידאו | 11 ינואר, 2011

מוקרן ברחבי הארץ בטלויזיות ענק לקראת הצבעת הממשלה על הקמתה של תחנת כוח פחמית נוספת