הנדסה גנטית יוצרת השתלטות תאגידית על חקלאות

פרסום - 5 מרץ, 2013
תחילת השימוש בהנדסה גנטית בצמחים לוותה בהרחבת המונופולים של פטנטים. חברות ניצלו את ההזדמנות להרחיב את השליטה התאגידית על חקלאות על ידי רשימת פטנטים על זרעים וצמחים.

המשמעות של התרחבות השליטה התאגידית היא שתעשיית הזרעים השתלבה לתוך המגזר האגרו-כימי ומספר הבקשות לפטנטים גדל מיום ליום.
אפשרויות הבחירה של חקלאים מצטמצמות ומחירי הזרעים מרקיעי שחקים.
ענקית הזרעים מונסנטו קיבלה ביקורות באופן מיוחד עקב מעמדה הדומיננטי בשוק ואכיפתה הקיצונית של זכויות פטנטים.
אפילו בארצות הברית, שם חקלאים מקבלים בברכה שימוש בזרעים מהונדסים גנטית, מונופולים של זרעים רשומי-פטנט הם בעיה הגדלה במהירות אשר הובילה למספר חקירות אי-אמון.
אפשרויות הבחירה בזרעים קטנות, מחירים עולים בצורה דרמטית וחקלאים נלקחים לבתי משפט על ידי חברות בין לאומיות.

סופרים את עלות ההנדסה הגנטית - הדו"ח מציג מספר רב של מחקרי מקרה המדגימים את ההשפעות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות של הנדסה גנטית; ומציע פתרונות חקלאות מקיימת כחלופה.

להורדת המסמך המלא

נושאים