עמידות קוטל עשבים ויבול מהונדס גנטית

פרסום - 5 מרץ, 2013
למה העולם צריך להיות מוכן ל Roundup glyphosate

מדוע על העולם להעריך מחדש את השימוש בקוטל העשבים גלייפוסט
(הידוע בשם המדף "ראונד-אפ").


שכיחותו הגוברת והולכת והאינטנסיבית בתעשייה החקלאית בקוטל העשבים גלייפוסט בכפיפה אחת לתהליך הנדסת יבול גנטית, יוצר מהלך אשר מגדיל את הסיכון לסביבה ולבריאות הציבור.
'גלייפוסט' הנו המרכיב הפעיל בקוטלי עשבים רבים הנמכרים ברחבי העולם, כולל בפורמולה ידועה היטב המכונה " ראונד-אפ ", מוצרים הדברה מבוססי גלייפוסט משמשים להדברת עשבים משום שאינם סלקטיביים, המרכיב הפעיל גלייפוסט הורג את את כל העשבייה הגדלה בצמידות לשדות היבול.
יבולים מהונדסים גנטית הונדסו במיוחד לסבילות הצמח (היבול) לתרכובת גלייפוסט המכונה בשפה המקצועית כ"Roundup Ready" (RR), סימון היבול כ"RR" מאפשר לחקלאים לרסס את חומר ההדברה על היבול הגדל תוך גדילתו, ובכך להרוג פוטנציאלית את כל הזרעים ועשבייה בקרקע מבלי להשפיע על היבול הגדל לכשלעצמו, השימוש בגלייפוסט לריסוס ייבול מהונדס גנטית בעל תאימות RR נפוץ בפולי סויה, תירס וכותנה הוגדלו משמעותית בצפון ודרום אמריקה היכן שהם גדלים טבעית באופן ניכר.
זרעי יבול מהונדס גנטית משווק ע"י ענק החקלאות האמריקאי מונסנטו, שלה תרכובת ייחודית של קוטל העשבים גלייפוסט "ראונד-אפ", מונסנטו מוכרת הבטחה לחקלאים המבטיחה הורדת העמל וחסכון כספי הנחסכים ע"י הורדת עלויות תפעוליות הנובעות מצמצום העשביה בשדות הייבול, המציאות זוהרת פחות מבהבטחות מונסנטו, עם עליית רמת הבריאות העולמית וקיומן של מגוון רחב של צמחים ובעלי חיים בסביבתם הטבעית, עניינים סביבתיים ופיתוח עמידות זרעים לכימיקלים, בהנתן הבעיות שהוצגו כעת, מתעוררות בעיות מהותיות בהמשך השימוש בתרכובת הדברה זו, ולפיכך אין סיבה לאישור זרעים חדשים מוהנדסי גנטית בעלי תאימות "RR" ע"י הרשויות, במונחים רחבים ייבולים מהונדסים עמידים לקוטלי עשבים פותחו עבור מודל התעשייה החקלאי ולפיכך באופן מהותי מקושר באופן שאינו בר-קיימא לפעילות חקלאית רחבה הפוגעת בבסיס המשאבים הטבעיים של ייצור המזון המבוסס על הייבולים הנ"ל (סויה, תירס, כותנה), כלומר מוצרים המופקים מחומרי גלם להנ"ל, והעבוד בשיטה זו ראוי שייאסר.
דו"ח זה הופק ע"י גרינפס העולמית בשיתוף ארגון "GM Freeze", המציג מדוע הערכה קפדנית של בטיחות השימוש בגלייפוסט לכדור הארץ, בני אדם וחיות הינה מהותית וקריטית, ומדוע הערכה דחופה על השפעותיו הבריאותיות של גלייפוסט ומוצרי הנלווים חייבית להתקיים.

להורדת המסמך המלא

נושאים