מחיר ההנדסה הגנטית

פרסום - 5 מרץ, 2013
בעוד תעשיית הביוטכנולוגיה ממשיכה להלל את ההנדסה הגנטית כפתרון לאינספור בעיות, המציאות העגומה מתגלה בשדות ובשווקים. הסיפורים בתיק זה מתעדים את הכשלים, הן האגרונומיים והן הכלכליים ומדגישים דוגמאות ספציפיות לפתרונות, שיובילו לעתיד חקלאי בר קיימא. הדו"ח מחולק לשלושה חלקים, כמפורט להלן. ניתן להוריד את הדו"ח כולו בדף זה, או ללחוץ על הקישורים שלמטה כדי להוריד מקרים בודדים.

תקציר מנהלים:

כשלי שדה - גידולי GE (genetic engineering) נכשלו שוב ושוב בשדה. מספר כשלים קשורים ישירות לתכונה המהונדסת, למשל, צמחים אשר כביכול עמידים לחרקים ואשר הותקפו על ידי חרקים, בעוד שכשלים אחרים הם יותר בלתי צפויים. גידולי GE מסוימים הראו רגישות לטמפרטורות גבוהות. יש גם השפעות מצטברות של ההסתמכות על כמה תשומות בסיסיות אשר הנן מרכיבים חיוניים ברוב מערכות ה GE – למשל, עשבים שאינם רגישים לקוטלי עשבים, גורמים לחקלאים בארה"ב לעשב בצורה ידנית. יחד עם המחיר הגבוה שחקלאים משלמים עבור זרעים מהונדסים ושאר התשומות הנדרשות לגידול יבולים מהונדסים גנטית, אלו הם כשלים שחקלאים אינם יכולים להרשות לעצמם.

כשלים כלכליים - בעוד שהחקלאים סובלים כלכלית, הן מהמחירים הגבוהים של יבולי GE והן מהתשואות המופחתות בשל כישלונות בשדה, יתר השוק החקלאי אף הוא, ניזוק. בשל התנגדות ציבורית חזקה ליבולי GE בלתי נמנעות העלויות הנוספות, שמטרתן להפריד יבולי GE מגידולים קונבנציונליים. ואולם, אפילו עם ההפרדה הטובה ביותר, זיהום היבולים הקונבנציונליים הנו בלתי נמנע ואירוע זיהום אחד בלבד, עולה לכל אחד ממגזרי התעשייה החקלאית, מיליוני דולרים.

פתרונות - חקלאות אקולוגית הופכת להיות יותר ויותר מקובלת כפתרון לאתגרים העומדים בפני חקלאות העולמית. ההערכה המקיפה ביותר של חקלאות גלובלית, ההערכה הבינלאומית של ידע חקלאי, מדע וטכנולוגיה לפיתוח (IAASTD) , תומכת בחקלאות אקולוגית, כחיונית לתמיכה בחקלאים בקנה מידה קטן (אשר מייצרים את מרבית המזון בעולם) ולמען הדורות הבאים.

גרינפיס יוצאת בקמפיין למען חקלאות אקולוגית, אשר תבטיח חקלאות בריאה ומזון בריא בהווה ובעתיד. חקלאות אקולוגית מגנה על האדמה, המים ומזג האוויר, מקדמת מגוון ביולוגי ואינה מזהמת את הסביבה בכימיקלים או הנדסה גנטית.

 

נושאים