חקלאות אקולוגית ובת-קיימא מגינה מפני שינויי האקלים

פרסום - 5 מרץ, 2013
בעוד שלשינויי האקלים השפעה גוברת על החקלאות ברחבי העולם, פתרונות חקלאיים אקולוגיים ובני-קיימא מוכיחים עצמם כַּיעילים ביותר לשיקום האקלים והסביבה ועבור החקלאים

 תקציר: שינויי האקלים מהווים אתגר לחקלאות ברחבי העולם. בעשורים הקרובים שינויים במשקעים, במנעד הטמפרטורות ובטווח הקיים של מיני צמחים ומזיקים יחוללו שינוי מהותי בחקלאות, כאשר מצופה שההשפעה תהיה חזקה יותר במדינות מתפתחות. לדוגמא, צפוי שעד שנות ה-50 של המאה ה-21 שפכי נהרות המאוכלסים בצפיפות בדרום ובדרום מזרח אסיה יהיו מועדים להצפות בשל שטפונות מי-ים. בתקופה זו אספקת המים המתוקים צפויה להתמעט (IPCC 2007). בעוד התומכים והתומכות בהנדסה גנטית ממשיכים להבטיח פתרונות, החקלאות האקולוגית מספקת כאלו.

נושאים