תצאות בדיקות המעבדה של רכיבים מהונדסים גנטית במזון תינוקות

חדשות - 4 נובמבר, 2013
כשהחלטנו לבדוק את תחליפי חלב האם פנינו למעבדות המתמחות בנושא בישראל במטרה לבצע בדיקה - האם יש או אין רכיבים מהונדסים גנטית במוצרים. כל המעבדות בארץ סרבו מחשש שעסקיהם ייפגעו כתוצאה מכך. לכן פנינו למעבדות אובייקטיביות בגרמניה ובאנגליה שהסכימו לבצע את הבדיקה אך ביקשו להישאר בעילום שם, גם על מנת להגן על עיסוקם. החברה מוכנה להעיד בביהמ"ש במידת הצורך שתוצאות המעבדה הן אובייקטיביות ונכונות

תוצאות בדיקות המעבדה של תחליף החלב הצמחי של מזון תינוקות


 מטרנה - בר-קוד: 72900895070

תוצאות המעבדה באנגליה

תוצאות המעבדה בגרמניה 1

תוצאות המעבדה בגרמניה 2


סימילאק - בר-קוד : 7290002264316

תוצאות המעבדה באנגליה

1 תוצאות המעבדה בגרמניה

2 תוצאות המעבדה בגרמניה


3 תוצאות המעבדה בגרמניה

 

הרכיבים המהונדסים גנטית שנמצאו בתחליפי החלב הצמחיים של מטרנה וסימילאק הם מסוג Roundup Ready Soy של חברת מונסנטו שמטרתם להיות עמידים לקוטלי עשבים של חברת מונסנטו בשם Roundup

נושאים