קניה מתגברת על מזיקים ועשבים שוטים בעזרת פתרונות אקולוגיים

פרסום - 5 מרץ, 2013
תקציר הדוח: במזרח אפריקה, חקלאי תירס מתגברים על כמה מן מזיקי העשב והחרקים הפוגעניים ביותר בצורה אקולוגית ובת קיימא.

גישה מוכחת הנקראית 'שיטת הדחוף-ומשוך' משתמשת באקולוגיה על מנת לשפר את היבולים על ידי עצירתם של מזיקי עשבים וחרקים.
מחקר רב-שנתי בשישה מחוזות בקניה הראה צמיחה ביבולי תירס בשיטת הדחוף-ומשוך לעומת שיטת המונוקולטורה, לפעמים בהבדלים של 350 אחוזים. (קאן 2008).
הגישה האינטגרלית מסתמכת על ידע אקולוגי ושיטות חקלאות מגוונות במקום כימיקלים או הנדסה גנטית.

למסמך המלא

נושאים