מהם שינויי אקלים?

דף - 2 פברואר, 2010
אטמוספירת כדה"א מורכבת ממארג גזים בעל איזון עדין, הלוכד מספיק חום על מנת לקיים חיים. גזים בסיסיים אלה מעצבים את מצב הסביבה על פני כדה"א, כגון רמות התאיידות וירידת גשם.

כדור הארץ

עם זאת, ע"י שריפת דלקים מאובנים, בני האדם פולטים מיליארדי טונות של פחמן דו-חמצני (CO2 - גז החממה המרכזי הנפלט כתוצאה מפעולות בני האדם) וגזים אחרים לאטמוספירה.

גזים אלה יוצרים "אפקט חממה" - מעבים את החופה הטבעית של הגזים באטמוספירה ובכך גורמים לחום נוסף להילכד. כתוצאה מכך, הטמפרטורה העולמית עולה, ומכניסה את האיזון הטבעי של האקלים לתוהו ובוהו.

המקור העיקרי לגזי החממה שמקורם באדם הוא שריפת דלקים מאובנים לצרכיי אנרגיה ותחבורה. שינויים בשימוש באדמה וכריתת יערות גם כן משחררים יותר CO2 לסביבה. עצים, לדוגמא,הם "מטביעי פחמן" טבעיים - הם סופגים CO2 וכשהם נכרתים, CO2 משתחרר לאטמוספירה.

בזמן שגזי חממה רבים משתחררים באופן טבעי, הקצב בו בני אדם מוסיפים אותם לאטמוספירה הוא רחוק מלהיות טבעי. מוערך שהריכוז של ה- CO2 גבוה ב- 30% מאשר לפני המהפכה התעשייתית, כאשר השריפה רחבת ההיקף של דלקים מאובנים החלה. בני אדם גם יוצרים גזי חממה חדשים כגון hydrofluorocarbons (HFCs) מפעילויות תעשייתיות.

אפילו אם פליטת כל גזי החממה תופסק היום, תמשיך להיות השפעה מפעילויות העבר במשך מאות שנים, כתוצאה מאורך חיים ארוך של גזי חממה באטמוספירה והזמן הרב הנדרש להעביר את החום מהאטמוספירה למעמקי האוקיינוסים.