איזורים מוגנים לחלוטין מכסים פחות מאחוז אחד משטח הים התיכון - זה כל כך רחוק מעשרים עד חמישים אחוזים שעליהם מדענים ממליצים. נדרשת פעולה מיידית בכדי להציל את הים תיכון. אנחנו מציעים רשת של שמורות טבע ימיות, מוגנות לחלוטין ובקנה-מידה רחב, על מנת לכסות את כל המגוון של מערכות החיים בים התיכון - המקבילה לפארקים לאומיים על היבשה.

בשמורות טבע ימיות הכוונה לאזורים אסורים בפני שימושים תמציתיים, החל בכרייה ודיג, וכלה בסילוק פסולת. בתוך האזורים הללו יכולים להיות אזורי ליבה שבהם לא יהיה ניתן לבצע אף פעילות, לדוגמה אזורים שישמשו להערכות מדעיות או אזורים שבהם ישנם בתי גידול או זנים רגישים במיוחד.

שמורות ימיות כאמצעי לשימור

בשימור הכוונה להגנה על השונות, המגוון והשפע של החיים על כדור הארץ. זה אומר הגנה לא רק על זן אחד, אלא על מגוון רחב של מינים ובתי הגידול שלהם, וכמו כן שמירה על יחסי הגומלין המורכבים בתוך המערכת האקולוגית. נדרשת לכך גישה המתחשבת בכל האספקטים הללו. שמורות ימיות, המגנות על אזורים נרחבים מפני מגוון הנזקים מעשה ידי אדם, זה בדיוק זה, עצם מה שהופך אותם לאמצעי ייחודי לשימור.

שמורות טבע ימיות – יתרונות נוספים 

שמורות טבע ימיות יכולות להועיל לדיג במספר דרכים, הן מאפשרות התחדשות של בתי גידול והתאוששות של אוכלוסיות מנוצלות. לגידול ההתרבות בלהקות בתוך האזורים המוגנים תהיה גם השפעה ישירה על להקות הדגים בשטחים הסמוכים בהם הדיג מותר.

שמורות טבע ימיות הן מקור מידע ייחודי לטווח הארוך, בהינתן האפשרות לניטור הזנים ובתי הגידול שלהם – אמצעי חיוני לאיסוף מידע אמין למען שימור עתידי וניהול המדיניות.

מי האחראי?

ממשלות מדינות החוף של הים התיכון אחראיות בסופו של דבר להגן על המים הטריטוריאליים תחת סמכות השיפוט שלהן. בנוגע לאזורי הים הפתוח, הן יכולות וחייבות לקחת חלק באחריות הקולקטיבית בתוך ההקשר של מועצת הדיג הכללי General Fisheries Council של הים התיכון ושל אמנת חוק הים של האומות המאוחדות

נושאים