חשמל מתחנות כוח = זיהום אויר: תחלואה, מוות ועלות עצומה למשק

עצירת משלוח פחם לחדרהזיהום אוויר מגיע לכותרות הרבה פחות ממלחמות ומתאונות דרכים אך הורג יותר אנשים מהם מדי שנה. ארגון הבריאות העולמי מעריך שזיהום אוויר הורג כ-3.7 מיליון אנשים בשנה, בעיקר בעקבות מחלות נשימתיות, סרטן והתקפי לב. בישראל, זיהום האוויר גרם לתמותה בטרם עת של 2,552 ישראלים ב-2005 ו- 2,452 ישראלים ב-2010.1 מעבר לפגיעה בבריאות האדם, קיימת פגיעה גדולה באיכות החיים, בתחלואה כרונית (בחיפה, פי שניים יותר ילדים אסטמטיים מהממוצע הארצי), ובעול כספי כבד על המשק (ימי מחלה, עלות טיפול בחולים ואובדן כושר עבודה).2

כל מערכת לייצור חשמל סולארי המותקנת על גג בית מפחיתה ייצור חשמל מתחנות כוח מזהמות ומאפשרת בכך הפחתה בזיהום האויר ובהשלכותיו. לדוגמא, אפילו מתקן קטן של 6 ק"ט (קילוואט), שגודלו 60 מ"ר, יחסוך מדי שנה עשרות קילוגרמים של מזהמים: 25.2 ק"ג תחמוצות גופרית (So2), 26.25 ק"ג תחמוצות חנקן (NOx) 0.735 ק"ג חלקיקים (PM10).3 התקנת לוחות סולאריים על גגות של מאות אלפי בתים בישראל תהפוך בסופו של דבר את תחנת הכח של אשקלון למיותרת: 150,000 בתים עם מערכת של 60 מ"ר על כל אחד מהם, יפחיתו מהסביבה ומאיתנו כמות זיהום השווה לכמות שנפלטת מאחת מארבעת הארובות של התחנה. חסכון נקי לריאות שלנו ושל ילדינו!

זיהום אוויר בישראל מתבטא בעלויות עקיפות עצומות למשק - יותר מ-7 מיליארד דולר בשנה (כ-3.3% מהתמ"ג)4. אותו מתקן של 6 ק"ט יכול לחסוך למשק קרוב לאלף ₪ כל שנה.5

 


חשמל מתחנות כוח
= פליטת גזי חממה: שינוי אקלים

נאבקים נגד בז״ןתחנות כוח פולטות, נוסף על מזהמים המזיקים לאדם, גם פחמן דו-חמצני. זהו אחד מגזי החממה הגורמים להתחממות העולמית ולשינוי אקלים, כולל תרחישי קיצון ואסונות טבע. גם כאן החלופה הסולארית, שאינה מייצרת פחמן דו-חמצני, עדיפה: מתקן בגודל של 60 מ"ר מרובעים יחסוך 9 טון פחמן דו חמצני בשנה.6

על פניו, שינוי אקלים לא מציב סכנה מיידית, ודאי לא סכנה כלכלית, אבל לא כך הוא:

אירועי אקלים קיצוניים כמו אי-סדירות בירידת משקעים, מכות חום וקור ואסונות טבע גורמים לאובדן חיי אדם ולתחלואה, ולפגיעה קשה ביבולים חקלאיים וברכוש. העלויות הכספיות של שינויי האקלים העולמיים גדלות כל שנה. בהתבסס על הערכות וועדת קנדל, מתקן של 60 מ"ר יחסוך למדינה 463.5 ₪ בהפחתת פליטות גזי חממה ומחיר זה רק צפוי לעלות.7

לייצור חשמל סולארי יתרונות נוספים למשק, הרבה מעבר לחסכון במזהמים שונים: הוא חוסך בדלקים מתכלים ובהון למשק החשמל והוא תורם לביטחון אנרגטי וליצירת תעסוקה. בהתבסס דו"ח וועדת קנדל, מתקן של 60 מ"ר של גג סולארי חוסך למשק עד 7,000 ₪ בשנה.8

 

לחתימה על העצומה

 

 

 

 


 

1 לפי נתונים של דו"ח ארגון הבריאות העולמי איזור אירופה (עמ' 8). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1

2 כיוםהמדינה מסבסדת ייצור חשמל מאנרגיות מזהמות על חשבון בריאות הציבורבעיקר מי שמתגורר ליד תחנות כוחכך למשלחברת החשמל התחייבה להתקין בתחנת הכח הפחמית של אשקלון סולקנים (מסנניםשנועדו להפחית ברמה משמעותית את זיהום האווירשכיום פוגע בבריאות תושבי אשקלון והאזור.

3 הנתונים מבוססים על דו"ח וועדת קנדל, 2010. ההשוואה נעשית עם התחנה הפחמית של אשקלוןהפועלת כיום ללא סולקניםכל יחידת חשמל שמיוצרת בתחנת כוח באשקלון מזהמת בהתאם לטבלה הבאה:

סוג המזהם

פליטות מייצור קוט"ש (גרם)

סוג המזהם

פליטות מייצור קוט"ש (גרם)

תחמוצות גופרית (So2)

2.4

חלקיקים עבים (Pm10)

0.07

תחמוצות חנקן (Nox)

2.5

פחמן דו-חמצני (Co2)

842

 

4 על פי נתונים של ארגון הבריאות העולמי ראו טבלה באתר המשרד להגנת הסביבה (http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Documents/2015/WHO-AirPollutionCoasts-Europe2015.pdf)

5 קיימים נתונים על עלויות של זיהום אוויר מייצור חשמל על פי שיטות שונותלהלן העלויות החיצוניות של פליטת מזהמים ב-2015 לפי הערכת וועדת קנדל:

סוג ייצור חשמל

פחם (ללא סולקנים)

פחם (עם סולקנים)

גז טבעי

משוקלל

עלות חיצונית באגורות לקוט"ש

20.2

8.9

3.1

7.75

 

עבור כל יחידת חשמל שמיוצרת מתחנת כוח הפחמית של אשקלוןיש עלות חיצונית של מעל 20 אגורותהעלות החיצונית המשוערת של תחנת כוח אשקלון עומדת על 2,4 מיליארד ₪ בשנהייצור אנרגיה מגז טבעי מזהם פחות מייצור מפחםאבל עלותו למשק גבוהה.

גודל מתקן בקילוואט

חסכון שנתי ב-₪ ביחס לפחם

חסכון שנתי ב-₪ משוקלל

6

2,121

813.75

10

3,535

1356.25

 

6 ייצור פאנלים סולארים פולט כמובן פחמן דו-חמצני לאטמוספרהאך השוואה בין תחנת כוח שמכילה אלפי טון של מלט ושורפת מדי שנה מיליוני טון של פחם או גז לבין מתקן פוטווולטאי שמייצר חשמל ללא פליטות במשך 30 עד 40 שנהמראה יתרון ברור של אנרגיה סולארית על פני אנרגיה מתחנות כוח.

7 על פי Bloomberg New Energy Finance , כל טון CO2 עולה למשק 12.25 ₪ ב-2015. מחיר זה צפוי לעלות בצורה דרמטית בשנים הקרובות ולהגיע ל-181.1 ₪ ב-2020. דו"ח וועדת קנדל קבע מחיר לטון של 51.5 ₪. (דו"ח עמ' 35)

8 על פי הערכות וועדת קנדלכל קוט"ש סולארי חוסך למשק עד 66 אגורותלפי ההערכות הנמוכותהסכום עומד על 43 אגורות לקוט"שמתקן של 60 מ"ר מייצר כ-10,500 יחידות מדי שנה. כלומריכול לחסוך למשקלפי ההערכה השמרנית, 4500 ש"ח לשנה