אנרגיה סולארית – האנרגיה המתחדשת האופטימלית למדינת ישראל

שר האוצר משה כחלון עם הכסף שיכול להיחסך עם הסרת החסמים

לישראל אקלים אופטימלי לשימוש באנרגיה סולרית, בזכות שעות שמש יומיות רבות, ברוב ימות השנה. ישראל היתה המדינה הראשונה בעולם שעשתה שימוש רחב היקף באנרגיית שמש לחימום מים בעזרת דודי השמש, המוצבים כיום בכ 85% ממשקי הבית, וחוסכים כ-4 מיליארד קוט"ש בשנה – כ 8% מצריכת החשמל הביתית.1 טכנולוגיות ישראליות מוזכרות הרבה במיזמים של האנרגיה הנקייה בעולם. יש למדינת ישראל את כל הנתונים להפוך למובילה עולמית בתחום האנרגיה הסולארית ולמופת למשק חשמל חסכוני ונקי, ידידותי לציבור ולסביבה.

למרות זאת, ישראל נותרה הרחק מאחורי מדינות אירופה בתחום האנרגיה סולארית. בשנת 2009, ממשלת ישראל קבלה החלטה (4450 במספרה) להגיע ליעד צנוע של 10% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד-2020. באותה תקופה הקצתה הממשלה סכום של 2.2 מיליארד ₪ לצמצום פליטות גזי חממה ותקציב נוסף של 140 מיליון ₪ להתייעלות אנרגטית בתעשייה. אך בהמשך בוטלו התקציבים הללו וכיום ייצור החשמל הסולארי לא מגיע אפילו לשני אחוז מהצריכה הכוללת של החשמל במדינת ישראל!

הטבלה הבאה באה להדגים פער זה:2

ישראל מתעלמת מהפוטנציאל העצום של אנרגיית השמש במדינה: בגרמניה, למשל יש פי חמש יותר כושר ייצור סולארי לנפש מאשר בישראל, למרות שהאקלים שם מאפשר הרבה פחות ניצול של אנרגיית השמש.

מצבה של ישראל בייצור חשמל ממקורות מתחדשים מביש: פחות משני אחוזים מהחשמל המיוצר.

פוטנציאל ייצור חשמל סולארי מגגות בישראל הוא עצום. בגרמניה, ביוני 2014, החשמל הסולארי (שמיוצר ברובו בפאנלים על גגות בתים) סיפק 50% מצרכי החשמל של המדינה.3 בישראל, ארץ ששופעת שמש, ניתן לייצר שליש מצריכת החשמל ממתקנים סולאריים על גגות4.

לחתימה על העצומה

 

 

 


 

1 מ"אפשרות התקנת דודי שמש בבניינים שגובהם מעל תשע קומות וצריכת אנרגיה לחימום מים במגזר התעשיתי", ד"ר יניב רונן, 2012. מרכז המחקר והמידע של הכנסתhttp://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03028.pdf

4 הערכה זו מתבססת על מחקר שבוצע 2010 על ידי מכון דשא (דמותה של ארץ – מיסודה של החברה להגנת הטבעוהעריך את הפוטנציאל של גגות סולאריים לייצור חשמל בישראלההערכה לוקחת בחשבון נצילות נמוכה יחסית של שטח הגגות (30% בממוצעואינה מתחשבת באחוזי הבניה שנוספו מ-2009 ובשיפורי ביעילותן של מערכות סולאריותכלומרמדובר בהערכה שמרנית יחסית למצב כיום.

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/RanVardimon.pdf