פעילי גרינפיס מרססים את ספינת הפחם בכתובת "פחם הורג".

תמונות | 23 ספטמבר, 2008

פעילי גרינפיס מרססים את ספינת הפחם בכתובת "פחם הורג".