גרינפיס מברכים את החלטות הממשלה שהתקבלו היום בנושאים סביבתיים: "יצילו מאות חיי אדם בשנה"

אנו מברכים על החלטות הממשלה לאשר את סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח של חדרה שתציל מאות חיי אדם בשנה ולקדם תוכנית פעולה לאומית להיערכת ישראל להסתגלות לשינויי אקלים.

חדשות - 29 יולי, 2018
לאור הסכנה לציבור הנשקפת מתחנת הכוח של חדרה אנו קוראים שוב לשר שטייניץ להקדים ולסגור שתי יחידות כבר בשנת 2019 – לקראת חיבור לוויתן ליבשה – ועל ידי כך להפחית בצורה ניכרת את זיהום האוויר שיוצא מהיחידות ולהציל את חייהם של מאות אנשים עד שלב הסגירה הסופי.

אנו מברכים על החלטות הממשלה לאשר את סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח של חדרה שתציל מאות חיי אדם בשנה ולקדם תוכנית פעולה לאומית להיערכת ישראל להסתגלות לשינויי אקלים. אישור התכנית מהווה למעשה את הפעם הראשונה שישראל מכירה באופן רשמי בשינוי האקלים כאיום אסטרטגי שפוגע בכולנו יותר ויותר מדי שנה. אנו מקווים שהתכנית תתוקצב בהתאם לחשיבותה ושגורלן של ההחלטות שאושרו היום יהיה שונה מגורלן של כל כך הרבה החלטות בנושאים סביבתיים בשנים האחרונות, שהיו מאוד יפות על הנייר אבל לא יושמו.  

מחובת הממשלה להבטיח את העמידה בלוחות הזמנים של סגירת יחידות 1-4 של חדרה. מדובר במקור זיהום בודד שמשחרר מדי שנה עשרות אלפי טון של תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן וחלקיקים שמתפרסים על פני שטח עצום אשר אחראית לתמותה מוקדמת של כ-300 אנשים מדי שנה. לאור הסכנה לציבור הנשקפת מתחנת הכוח של חדרה אנו קוראים שוב לשר שטייניץ להקדים ולסגור שתי יחידות כבר בשנת 2019 – לקראת חיבור לוויתן ליבשה – ועל ידי כך להפחית בצורה ניכרת את זיהום האוויר שיוצא מהיחידות ולהציל את חייהם של מאות אנשים עד שלב הסגירה הסופי.

מעבר לזיהום האוויר, החום הקיצוני והשריפות של הימים האחרונים בארץ ובכל רחבי העולם מהווים קריאת השכמה כואבת לכך שבעידן של שינוי אקלים חיוני לסגור את הפחם וטוב עשה משרד האנרגיה בהחלטתו. אולם, השענות על הגז לטווח הארוך לא מספיקה למאבק בהתחממות הגלובלית ועל המשק הישראלי לעבור לכלכלת דלת פחמן, להתייעל אנרגטית ולשדרג את היעדים לאנרגטיה מתחדשת .