מאחורי האסון בטיינג'ין שבסין עומדת הזנחה של שנים בפיקוח על חומרים מסוכנים

זיהום האוויר החמור לא צפוי להתפשט דרומה ומזרחה ממוקד הפיצוץ ב- 24 השעות הקרובות. מבדיקה עצמאית שערכנו, לא נמצאו רמות ציאניד גבוהות בתשתיות המים הסמוכות.

חדשות - 17 אוגוסט, 2015
הפיצוצים החמורים צריכים לשמש תמרור אזהרה גם בישראל.

חמישה ימים אחרי שני פיצוצי הענק בנמל טיינג'ין שבמזרח סין, אומר מנהל הקמפיין נגד רעלים בגרינפיס סין, כי "הסצינות הקשות מהימים האחרונים הם רק קצה הקרחון ומתחת לפני השטח עומדת הזנחה של לשנים בפיקוח על כימיקלים מסוכנים". 

זיהום האוויר לא צפוי להתפשט ב- 24 השעות הקרובות דרומה ומזרחה ממוקדי הפיצוץ והזיהום איננו צפוי להתפשט במהירות גבוההעל בסיס תחזיות פיזור האוויר לפי מודל "NOAA-HYSPLIT"*. זאת, בהנחה שכיוון הרוח ימשיך להיות לכיוון צפון או צפון מערב ועוצמתה תישאר על 2. 

במהלך סוף השבוע ערכו צוותנו בדיקות עצמאיות בארבעה מוקדים הסמוכים לפיצוץ בנמל בטיינג'ין (במרחק קילומטר עד 20 קילומטר מהנמל). לפי הממצאים, לא נמצאו רמות גבוהות של שאריות ציאניד בתשתיות המים. אולם, הבדיקות לא אפשרו לבדוק הימצאות דרגות נמוכות של הרעל, כמו גם כימיקלים אחרים שעלולים להיות במים. 

בדצמבר 2011 פרסמה ממשלת סין תקנות חדשות בנוגע לאחסון, שינוע, הפקה, ייצוא וייבוא של כימיקלים מסוכנים. לדברי קמפיינר גרינפיס, ישנן שורה של בעיות ברגולציות הקיימות:

1.      האחסון והשינוע של חומרים מסוכנים במחסן בו אירע הפיצוץ נדרש היה לעבור ניטור ופיקוח על-ידי לפחות ארבעה גופים ממשלתיים, רשויות הנמל, משרד התחבורה, המשרד לביטחון הציבור והרשות הממשלתית לבטיחות בעבודה.

2.      החוק אינו מגדיר טווח ביטחון מינימלי בין מתקנים המשמשים לאחסון חומרים כימיים ואזורי מגורים. במוקדי הפיצוץ, הפרידו 560 מטר בלבד בין אזורי המגורים למקום אחסון החומרים המסוכנים.

3.      מאחר והרשויות המקומיות אינן יכולות לזהות את שמות הכימיקליים המדוייקים וכמויותיהם, מוטלת בספק עמידת החברה בתקנות. 

רק במהלך המחצית הראשונה של שנת 2015, אירעו יותר מ- 13 תאונות בתעשייה הכימית בסין. הפיצוצים החמורים בטיינג'ין חייבים להיות קריאת השכמה לממשלה. יש למנוע מכל וכול את הפירצות הקיימות, אחרת האסונות הבאים הם רק עניין של זמן. 

הפיצוצים החמורים צריכים לשמש תמרור אזהרה גם בישראל, זאת בשעה שאף למשרד להגנת הסביבה אין צל של מושג ירוק על רמות הזיהום האמיתיות במפעלים בחיפה ובדרום, והטיפול בחומרים כימיים מסוכנים במיוחד במפעלים בינוניים וקטנים נופל מחוץ לרדאר התקשורתי.

 

   

המודל "NOAA-HYSPLIT" משקלל נתונים מטאורולוגיים ואטמוספריים שונים כדי לחזות את כיוון הרוח.