חיברנו תושבים מנותקים לחשמל סולארי

הגשמים ניתקו עשרות אלפי בתים בשרון מרשת החשמל.

חדשות - 27 אוקטובר, 2015
הגענו לחבר תושבים בשרון, המנותקים מחשמל יותר מ- 50 שעות, לחשמל סולארי. בבית-הספר "הדר" אליו הגיע צוות שלנו השתמשו תלמידים, הורים ומורים בעמדות הטענה לפלאפונים. בהמשך, הגיע צוות שלנו לבתים של תושבים בעיר והציע חשמל סולארי לכל דורש.

אבסורד שבישראל בשנת 2015 משרד האנרגיה בראשות השר שטייניץ חוסם את הפתרון האולטימטיבי אנרגיית שמש. גם בימי החורף, מערכת סולארית תוכל לספק את צרכיה הבסיסיים של כל משפחה. שימוש בנפט, פחם וגז מביא לאסונות אקלים תדירים וחזקים שקצת מתוצאותיו אנו רואים בימים האחרונים. אנחנו קוראים לשר שטייניץ לצאת מעידן האבן ולהתקדם לאנרגיה סולארית, המשאב הבלתי-נדלה של ישראל. 

משרד האנרגיה כבול לאנרגיות מזהמות ועליו לפשט ולקצר הליכים בירוקרטיים כדי להקל את הגישה לאנרגיה סולארית.