יערות הגשם באמזונאס מושמדים

בקצב גדל של 28% בהשוואה לשנה הקודמת

חדשות - 18 נובמבר, 2013
השבוע פרסמה ממשלת ברזיל נתונים שנתיים של בירוא יערות באזור יער האמאזונס והחדשות אינן טובות.הסך הכולל של יערות שהושמדו נאמד ב-5,843 קילומטרים רבועים וזאת בתקופה שבין אוגוסט 2012 ליולי 2013. אומדן זה מהווה גידול של 28% בהשוואה לשנה הקודמת. עליה חדה זו בבירוא יערות באזור האמאזונס אינה מפתיעה – כל ההערכות בקשר לבירוא יערות שהתפרסמו בשנה האחרונה הראו שאנו מתקדמים בכיוון זה.

בשנה שעברה חוקקה הממשלה חוק יער חדש ובכך שינתה באופן דרמטי את החוק הסביבתי שמטרתו לפקח על השימוש ביערות בברזיל, ובכללם יער האמאזונס.

השפעה חזקה של תעשיית המשקים החקלאיים על הקונגרס הברזילאי הובילה להחלשה מסיבית של חוק היער – חוק שסייע בעבר בהגנה על יער האמאזונס. אלו שהאמינו להבטחות הריקות שחוק היער החדש יביא לפיקוח על יער האמאזונס, שלחנינה שהוענקה לפושעי הסביבה לא יהיו תוצאות ושהחוואים באזור האמאזונס יתרגשו מרוח האזרחות הברזילאית ויצייתו לחוק, יכולים עתה לראות במציאות את ההשפעה שיש לחוק החדש ביער.

המודל של 'גידול-בכל-מחיר', המבוסס על גידול של החזית החקלאית והקמת פרויקטים גדולים של תשתיות ביער האמאזונס, מספק ניגוד חד לתדמית שהממשלה מנסה למכור. ברזיל אינה יכולה עוד להסתתר מאחורי הצמצום בבירוא היערות שהיווה מקור לחגיגות בשנים עברו, או מאחורי ההבטחות הנסתרות הקלושות בנושא חוק היער.

ברזיל לא ממש יכולה להמשיך ולטעון שהיא ממשיכה בהתמדתה לשינוי ובפיתוח מודלים חדשים, בתקופה בה כל העיניים נשואות אליה כמארחת הבאה של משחקי גביע העולם בכדורגל. אחריות תאגידית: בשנת 2009, חתמו שלושת בתי המטבחיים הגדולים ביותר בברזיל על "הסכם הבקר", על-פיו התחייבו לא לקנות בקר ממשקים שהיו מעורבים בבירוא היערות, בעבודות פרך או בפלישה לאדמות של ילידים ולאזורים מוגנים באמאזונס. בשנת 2006, התחייבו סקטור הסויה והבקר להתרחק מבירוא יערות. ה"סויה מורטוריום" נחתם על-ידי סוחרי הסויה כדי להפסיק את המסחר בסויה שמקורו מאדמה שהתפנתה כתוצאה מבירוא היער.

ה"סויה מורטוריום" נמצא עדיין בתוקף אך תוקפו אמור לפוג בינואר 2014. אם התעשייה לא תצליח לחדש את ההסכם ללא אמצעי ההגנה המתאימים והצעדים הבאים שיש ליישם, עלולה משמעות הדבר להיות חדשות רעות נוספות לאזור האמאזונס. אנו עלולים לראות עליה חדה נוספת בהרס היער, כאשר התפשטות גידולי הסויה לגמרי תצא משליטה. האם תחזור תעשיית הסויה להתנהגותה בעבר או שמא ימשיכו המגדלים לקיים את התחייבויותיהם ולא להגדיל את בירוא היער באמאזונס?

נושאים