גרינפיס מתעד: האסון בכרמל

תמונות | 11 דצמבר, 2010

גרינפיס מתעד: האסון בכרמל